Bibliografické databázy poskytujú na webe verejný bezplatný prístup do databáz, ktoré v súčasnosti obsahujú viac než 80 000 záznamov cca od roku 1953.

Všetky dáta sú voľne dostupné bez nutnosti registrácie

Vyhľadávanie v súbornom katalógu Česka a Slovenska nájdete TU

Bibliografia od roku 1990

Databáza Bibliografia od roku 1990 je bibliografiou slovenskej historiografie, publikácií vydaných od roku 1990 do súčasnosti. Okrem historických prác obsahuje výberovo aj práce z príbuzných vedných odborov publikované na Slovensku i v zahraničí.
Po formálnej stránke ide o monografie, zborníky, kapitoly, štúdie, články, správy, recenzie, anotácie a pod. Jedná sa hlavne o pôvodné práce, výberovo i preklady.

Historický časopis 1953-1989 a literatúra do roku 1989

Databáza Historický časopis 1953-1989 a literatúra do roku 1989 zachytáva štúdie, články, recenzie a anotácie publikované v uvedených rokoch. Výberovo sú excerpované aj iné periodiká, ako aj monografie a zborníky publikované pred rokom 1990.

Excerpované dokumenty

Databáza Excerpované dokumenty poskytuje prehľad o časopisoch, zborníkoch, kolektívnych monografiách, ktorých kapitoly, štúdie, články sú excerpované - rozpísané v databázach.