Contact

Historický ústav SAV
KNIŽNICA
P.O.Box 198
Klemensova 19
814 99 Bratislava

Mgr. Alžbeta Sedliaková
E-mail: histalse@savba.sk
Phone: +421 529 25 753, ext. 116